Politikalarımız

MİSYONUMUZ

Hizmet alanlarımızda standart belirleyen, Müşterilerine değer yaratan hizmetler sunan, Operasyonel başarıları ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutan, Sosyal Sorumluluk ve Çevre konularında toplumda örnek olan, Paydaşlarımızın etkin katılımı ile sürekli gelişerek alanında örnek gösterilen ve takip edilen bir İş Ortağı olmaktır.VİZYONUMUZ

"Kalıcı üstünlükler ile Fark 'ı yaratmak."KALİTE POLİTİKAMIZ

Etik değerlere* bağlı bir hizmet anlayışı çerçevesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarına zamanında, güvenilir ve sürekli cevap vererek; müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,

Mükemmelliğe ulaşmak için, tüm çalışanların katılımı ile yenilikleri süreçlerimize uyarlayarak; sürekli iyileştirme anlayışını şirket kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirmek,

Paydaşlarımızla** etkin iletişim teknikleri kullanarak hizmet zincirimizde karşılıklı güvene ve bilgi paylaşımına dayalı ilişkiler kurmak ve geliştirmek,

Marka imajını ve bilinirliğini korumak,

Paydaşlarımızın süreçlerimizde aldıkları rolleri geliştirmek için planlı eğitim faaliyetleri düzenlemek, farkındalık ve bilgi düzeylerini artırarak mesleki ve bireysel gelişmelerini sağlamak,

Çalışanlarımızın memnuniyet ve morallerini yüksek seviyede tutmak,ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Tüm faaliyet ve hizmetlerimiz süresince çevreye zarar vermemek için her türlü koruyucu önlemi almak,

Çalışanlarımızın çevre bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek,

Atıkları mümkün oldukça kaynağında azaltmak veya geri kazanımını sağlamak,

Çevre yönetimi konusunda belirlenen hedeflere ulaşmak için, çevre performansımızı sürekli geliştirmek, ölçmek ve iyileştirmek,

Doğal kaynakları verimli kullanmak,

Çevre sağlığı ve güvenliği için gerekli kaynakları ayırarak sistemin devamlılığını sağlamak,İSG POLİTİKAMIZ

Paydaşlarımız için güvenli tesisler, işletme, çalışma ortamı ve şartları sağlamak,

Çalışanlarımız için emniyetli, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamları belirlemek için risk önleyici tedbirleri proaktif yaklaşımla planlamak ve gerçekleştirmek,

İş kazalarını, yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önlemek amacıyla, İSG sisteminin ve performansının sürekli iyileştirilmesi için gerekli faaliyetleri planlamak ve gerçekleştirmek;

Belirlenen İSG hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri planlamak ve periyodik olarak gözden geçirmelerini yapmak,

Teknolojik yenilikleri takip etmek ve yararlanmak,

Afet ve acil durumlarda "önce insan hayatı" ilkesi ile müdahale edecek yapılanma oluşturmak,

Çalışanlarımızın İSG bilincini geliştirmek amacıyla sürekli eğitimler düzenlemek,BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZTürker Uluslar arası Nakliyat İthalat İhracat Turizm Ticaret AŞ. ISO 27001:2011 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin şartlarını yerine getirmeyi, etkinliğini sürdürmeyi ve sürekli geliştirme faaliyetini devam ettirmeyi, yasal şartlar ve müşteri şartlarını da göz önünde bulundurarak, mevcut ve oluşabilecek riskleri de dikkate almak yoluyla bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılamayı politikası olarak belirlemiş ve ilgili taraflara sunmuştur.